rexven-logo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Ziyaretçilerimiz, Üyelerimiz ve Müşterilerimiz,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla ‘Rexven Teknoloji A.Ş.’ (Rexven veya Şirket)’nın aydınlatma yükümlülüğü (KVKK md. 10) bulunduğundan bu kapsamda işbu metin ile kişisel verilerinizin işlenmesi ile veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır. Bu metinde;

halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin aydınlatılmanız amaçlanmıştır.


Rexven olarak; Site kullanımlarına ilişkin istatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklam/tanıtımların yapılması ve etkin bir müşteri deneyimi yaşamanızı sağlamak amacıyla Site’de çerez vb. yöntemler kullanmaktayız. Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için ‘www.rexven.com’ adresinde yer alan çerez politikasını inceleyebilirsiniz.


A) VERİ SORUMLUSU

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 1071 Plaza No: 25B/194 Çankaya/Ankara adresinde kurulmuş Rexven Teknoloji A. Ş. tarafından aşağıda kısaca açıklanan kapsamda işlenebilecek, saklanabilecek, gerektiğinde üçüncü şahıslara açıklanabilecek, anonim hale getirilebilecek veya kimliksizleştirilecek yada imha edilecektir.

Rexven Teknoloj A.Ş. gizlilik ilkelerini ön planda tutmakta olup Rexven platformunu kullanarak tarafımıza iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veriyi; 

Başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘kanun’ veya ‘KVKK’) olmak üzere sair mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler bağlamında

    •    Kaydetme

    •    İşleme 

    •    Saklama

    •    Güncelleme

    •    Sınıflandırma

    •    Devretme

    •    Ve gerektiğinde yurtdışı da dahil olmak üzere üçüncü şahıslara aktarma

    •    Ve yine gerekmesi durumunda anonim hale getirme veya imha etme

    •    Kimliksizleştirme

konularında gerekli olabilecek her türlü prosedürü uygulamaktadır. Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Aşağıda kişisel verilerinizin Rexven tarafından ne şekilde toplandığı, işlendiği, hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabildiği, hangi hallerde imha edileceği ve kişisel veri sahibi olarak sizlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sahip olduğunuz haklar ile bu hakları kullanmak için Rexven’e ne şekilde müracaat edebileceğiniz konularında kısaca bilgilendirileceksiniz.  

   1- ÜYELERİMİZ

 

    a)  Rexven tarafından işlenen kişisel veriler:

 

Rexven platformunda yer alan üyelik koşullarını kabul ederek web sitesinden veya mobil cihazlara kurulan uygulamadan giriş yapan ve platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler "Üye" olarak tanımlanmaktadır. Rexven platformuna üye olmanız halinde aşağıdaki kişisel veriler işlenebilmektedir.

 

• Kimlik Bilgileri: ad, soyad, cinsiyet ve yaş bilgisi, TCKN (yalnızca belli ürün gruplarının satın alınması halinde mevzuat uyarınca işlenmektedir.)

• İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, teslimat adresi, e-posta adresi,

• Müşteri İşlem Bilgileri: sipariş ve fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, yapılan alışverişlerle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri, platformda yer alan ürünlere ilişkin yorum yapılması ve/veya soru sorulması halinde yorum ve sorular içerisinde bizzat paylaşılan bilgiler, Rexven müşteri hizmetleri aracılığıyla yapılan konuşma içeriklerine yönelik bilgiler,

• İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,

• Hukuki İşlem Bilgileri: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileri,

• İşitsel Kayıt Bilgileri: çağrı merkeziyle görüşülmesi halinde ses kayıtları.

 

    b) Rexven’in kişisel verileri işlemesinin amaçları ve toplama yöntemleri:

 

Şirket; kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri, sözleşmesel ilişki kapsamında üyelerden, rexven.com internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıda yazdığımız amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.

 

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,

• İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• Açık rızanın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabilmesi, tercihlere uygun ürünlerin üyelere sunulması ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Üyelerin ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilerine sunulacak ürünlerin bulunması,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Açık rızanın bulunması halinde, Rexven nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında üyelere bilgi verilmesi,

• İnternet sitesinden alışveriş yapan müşterilerin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi,

• Ürünlere yönelik bilgi alınmasının sağlanması,

• Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

 

Şirket; işlem güvenliği bilgileri, sözleşmesel ilişki kapsamında bizzat üyelerden, rexven.com internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.

 

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• İnternet sitesi üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• Açık rızanın bulunması halinde, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabilmesi, üyelerin tercihlerine uygun ürünlerin üyelere sunulması ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Müşteri memnuniyetini artırmak, platformdan alışveriş yapan müşterileri tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

Şirket; hukuki işlem bilgileri, sözleşmesel ilişki kapsamında üyelerden, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.

 

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

Şirket; işitsel kayıt bilgileri, çağrı merkeziyle iletişime geçilmesi halinde aşağıdaki amaçlarla toplamakta ve işlemektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Kampanyaların yürütülmesi, tercihlerinize uygun ürünlerin tarafınıza sunulması başta olmak üzere üyelere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Rexven platformuna giriş yapanların ilgi alanlarını dikkate alarak ilgilerine sunulmak üzere ürünlerin bulunması,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Açık rızanın bulunması halinde, Rexven nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında üyelere bilgi verilmesi,

• İnternet sitesinden alışveriş yapan müşterilerin tanınması, müşteri çevresi analizinde kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anket çalışmaları yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

    c) Kişisel verilerin işlenmesinde Rexven’in dayandığı hukuki sebepler nelerdir?

 

Rexven "Rexven tarafından hangi kişisel veriler işlenmektedir?" başlığında yer alan kişisel veriler yukarıda yer alan amaçlarla ve KVKK’nın 5., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

• 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; üyelik sözleşmesinin kurulması, mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince Rexven platformu üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, akdedilen sözleşmelerin ifasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak;şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi ve üyelere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması,

• Açık rızanın bulunması hukuki sebebine dayanarak; platformda yer alan ürünlere yönelik soruların ve/veya yorumların ad-soyad bilgisi ile birlikte yayınlanması, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanılabilmesi, kullanıcıların tercihlerine uygun ürünlerin kullanıcılara sunulması başta olmak üzere, daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, Rexven nezdindeki gelişmeler, fırsatlar ve yenilikler hakkında kullanıcılara bilgi verilmesi, ticari elektronik iletiler gönderilmesi ve yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

 

    d) Rexven kişisel verileri kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

 

Şirketimiz, kişisel verileri "bilme gereği" ve "kullanma gereği" ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlenen kişisel veriler belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarılması gerekiyor. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerin tam ve gereği gibi yerine getirilebilmesi için kişisel verilerin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışıyoruz.

Rexven’in tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

Açık rızanın bulunması hukuki sebebine dayanarak;

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 

 

   2- MİSAFİR ÜYELERİMİZ

 

    a) Rexven tarafından hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?

 

Rexven platformuna üye olmaksızın platformda yer alan ürünleri takip eden ve/veya satın alan kişiler “Misafir Üye” olarak tanımlanmaktadır. Rexven platformunu misafir üye olarak kullanmanız ve alışveriş yapmanız sırasında aşağıda yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

• Kimlik Bilgileri: adınız, soyadınız,

• İletişim Bilgileri: cep telefonu numarası, teslimat adresi, e-posta adresi,

• Müşteri İşlem Bilgileri: sipariş bilgileri, fatura bilgileri, teslimat işlem bilgileri, alışverişlerle ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileri,

• İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresi bilgileri, çerez bilgileri,

• Hukuki İşlem Bilgileri: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

• İşitsel Kayıt Bilgileri: çağrı merkeziyle görüşme halinde ses kaydı verisi.

 

    b) Kişisel verilerin işlenmesinin amaçları ve toplama yöntemleri nelerdir?

 

Kimlik, iletişim ve müşteri işlem bilgileri; bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• İnternet sitesi/ mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Stratejik analiz çalışmalarının yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,üyelik sözleşmesinin kurulması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi,

• Ürün ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşlem güvenliği bilgileri; bizzat sizlerden, mobil uygulama ya da internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• İnternet sitesi/ mobil uygulamalar üzerinden satın alım işlemlerinin gerçekleşmesi ve işlem yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Hukuki işlem bilgileri; bizzat üyelerden, mobil uygulama, internet sitesinden elektronik ortamda otomatik olarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• Şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşitsel kayıt bilgileri; çağrı merkeziyle iletişime geçmeniz halinde aşağıdaki amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir.

• Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi,

• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri gereğince platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili iletişime geçilmesi ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi,

• Rexven platformuna ilişkin olarak operasyonların güvenliğinin sağlanması,

• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,

• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

 

    c) Kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebebi nedir ?

 

Rexven, “Rexven tarafından hangi kişisel veriler işlenmektedir?” başlığında yer alan kişisel veriler yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

• 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,,

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri kapsamında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ilgili tüm mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

• Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

• Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

 

    d) Rexven kişisel verilerinizi kimlere hangi sebeplerle aktarıyor?

 

Şirketimiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, sadece gerekli veri bilgisine ulaşmayı amaçlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. İş faaliyetlerinin yürütülmesi veya denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması, dijital altyapıların işletilmesi farklı paydaşlarla sürekli veri akışını zaruri kıldığı için işlediğimiz kişisel verileri belirli amaçlarla üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Ayrıca, sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi tam ve gereği gibi yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir. Bunun için de muhtelif iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla çalışmak durumundayız.

Kişisel verileriniz, pazaryeri operasyonun yürütülmesi, sipariş verilen ürünlerin teslimat süreçlerinin yürütülmesi, tüm süreçlere yönelik yardım ve destek taleplerinin yönetilmesi, deneyimin ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, üyelere daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması ve memnuniyetin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, iş sürekliliğinin sağlanması, bilgi güvenliğinin sağlanması, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçları başta olmak üzere ve işbu aydınlatma metninin ikinci maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak gerekli olduğu ölçüde:

Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

• Satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Rexven’in iştirakleriyle ve ilgili yurtiçi ve yurtdışı şirketleri ile,

• Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

• Ürün ve hizmet satış ve satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması için çağrı merkezi hizmeti sunan iş ortakları ve diğer hizmet sağlayıcılarıyla,

• Hizmetlerin kalite kontrol, şikâyet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcılarıyla,

• Finansal ve muhasebe süreçlerinin yönetimi, risklerin tespiti, değerlendirilmesi, dolandırıcılıkların önlenmesi için ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, bankalarla, mali müşavirlerimizle,

• Müşteriye e-faturasının elektronik olarak gönderilmesi için e-fatura iş ortağıyla; fiziki sözleşme veya fatura teslimatı yapılabilmesi amacıyla kargo ve kurye firmalarıyla, özel entegratör, bağımsız denetim, gümrük, mali müşavir/muhasebe hizmeti sunan iş ortaklarımızla,

• Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesi için vergi daireleriyle, vergi denetimleri sırasında fatura ve tahsilat makbuzlarının T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle,

• Bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla,

• Risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması ve hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında avukatlar, denetçiler, adli bilişim uzmanları, siber güvenlik danışmanları, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilerle ve iş ortaklarıyla,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla,

• Kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarıyla, yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan iştiraklerimizle, tedarikçilerimizle, iş ortaklarımızla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve ürün veya hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir.

 

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI 


1- Rexven, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince verilerin gizliliğini sağlamak,  bütünlüğünü korumak ve bu konuda teknik önlemleri almak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

 

• Kişisel verileriniz, veri tabanlarımızda uluslararası standartlara uygun olarak şifreli şekilde kayıtlı tutulmaktadır.

• Web sitesi ve mobil site aracılığıyla Rexven’e ilettiğiniz kişisel verileriniz SSL (Secure Sockets Layer) teknolojisi kullanılarak korunmaktadır.

• Kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin düzenli olarak risk analizleri yapılmakta ve risklerin azaltılması için aksiyonlar alınmaktadır.

• Kişisel verilere yetkisiz erişimleri engellemek için erişim ve yetki kontrolleri uygulanmaktadır.

• Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

2- Üyelerimizin Hakları

 

Bu Aydınlatma Metni’nin "Hak ve Talepleriniz İçin İletişim" bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurarak,

 

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

3- Bizimle Nasıl İletişime Geçebilirsiniz?

 

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Firma’ya daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.


Veri Sorumlusu: Rexven Teknoloji A.Ş.


E-posta: [email protected]


Adres: Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 1071 Plaza No: 25B/194 Çankaya/Ankara


Tel: 0850 532 35 76


*"Şahsen Yazılı Başvuru" yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibr/az etmesi zorunludur. Bu bağlamda Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 1071 Plaza No: 25B/194 Çankaya/Ankara adresine yapacağınız şahsen yazılı başvurularda başvuru formuyla birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibr/az edilmesini rica ederiz


**Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi" yazılmasını rica ederiz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Rexven’e iletmeniz durumunda Rexven talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyet gerektirmesi halinde Rexven tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

 

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

 

Rexven işbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Güncellenme Tarihi : 15.05.2023rexven-logo

Rexven is a platform that unites manufacturers and wholesalers, entrepreneurs who do or want to do e-commerce, as well as service providers such as cargo, logistics, intermediate warehouse and accounting.

rexven-logo
rexven-logo
rexven-logo
rexven-logo
iyzico-logo
troy-logo
mastercard-logo
visa-logo
The term 'Etsy' is a trademark of Etsy, Inc.
This application uses the Etsy API but is not endorsed or certified by Etsy.